Hasiči Vrbové

Dátum súťaže
03.08.2024 21:00
Začiatok rezervácie
28.07.2024 18:00
Koniec rezervácie
03.08.2024 21:00
Kontakt na usporiadateľa:
Pavol Majerník | t.č.: +421914268357

DHZ Vrbové a mesto Vrbové Vás srdečne pozýva na 16. ročník súťaže o putovný pohár primátora mesta Vrbové.

Súťaž sa bude konať dňa 03.08.2024 na mestskom štadióne Jozefa Adamca vo Vrbovom.

20:00 - 21:00 prezentácia a nástup hasičských družstiev
21:00 začiatok a priebeh súťaže
Požiarny útok bude vykonaný podľa pravidiel IKHL : www.ikhl.sk/pravidla/
Štartovné: 10,00 € / 1 družstvo
Povrch trate: tráva
Meranie času: elektronická časomiera
Terče: sklopné
Štart: na fotobunku
Náradie: PS, hadice max. B65, C42 v dĺžke min. 19m

Možnosť zapožičania dvoch súťažiacich z iného hasičského družstva.